„S námi budete růst.“

PROSPERITA Písek, z.s.

naše sociální projekty

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Baví nás pomáhat tam, kde je potřeba!

Jasně a efektivně

CZ.03.01.02/00/22_011/0000301
Doba realizace: 1.6. 2023–31.5. 2025
Projekt je zaměřen na rozvinutí kapacity Prosperita Písek, z.s. v klíčových oblastech řízení a činnosti organizace, s cílem dosažení stability a udržitelnosti našich poskytovaných služeb.

Jasně a efektivně

UKONČENÉ PROJEKTY

Díky sociálním projektům jsme pomáhali různým cílovým skupinám ke zlepšení rodinného i pracovního života.

Maminkám jsme pomáhali najít sebe sama, díky projektu získaly rekvalifikace, řidičský průkaz. Aby mohly bez problémů pracovat, využívaly naše dětské skupiny či dětské kluby.

Klientům, kterým bylo již více než padesát let jsme díky rekvalifikacím našli zaměstnání, dělali jsme pro ně besedy se zaměstnavateli, pomohli jim při řešení tíživé finanční i psychické situace.

Občanům z MAS Brána Písecka jsme pomáhali organizovat akce na podporu komunitního života. Díky odborným poradnám mnozí vyřešili své potíže, doplnili si své pracovní i rodinné kompetence.

Nový obzor pro rodiče

Prostřednictvím projektových aktivit jsme eliminovali překážky rodičů pečující o malé děti v uplatnění ve společnosti, motivovali je k uplatnění na trhu práce, rozvíjeli jejich osobní a profesní kompetence.
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003187

Dětské kluby

Hlavním cílem projektů bylo podpořit rodiče ve slaďování pracovního a rodinného života, v návratu na trh práce či v setrvání na trhu práce.

Assessment centrum nanečisto

Cílem projektu bylo motivovat osoby 50+ ke změnám v oblasti osobního rozvoje, vztahu a přístupu k trhu práce, vzdělávání, rozšiřování kvalifikace až k získání a udržení zaměstnání.
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007127

Dětské skupiny

Cílem projektů bylo rozšíření služeb péče o děti od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Společný prostor

Cílem projektu bylo motivovat a aktivizovat občany k řešení problémů a současně jsme vedli občany v regionu MAS Brána k zlepšení případně nastartování jejich fungování v místním prostředí.
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009755

Projekt Společně

Primárním cílem projektu byla optimalizace sociální práce prostřednictvím sociálního pracovníka v obcích Mirotice a Orlík
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015687

PROSPERITA Písek, z. s. je nezisková organizace akreditovaná MŠMT působící Jihočeském kraji, především v regionu Písek. Zajišťujeme výchovu, vzdělávání a poradenství pro široké vrstvy obyvatelstva. Zaměřujeme se především na pomoc pro rodiny s malými dětmi v oblasti slaďování pracovního a rodinného života.