Dětský klub Prosperita

„S námi budete růst.“

Dětský klub Prosperita

Docházíte do práce v časných ranních hodinách? Jste v práci až do večerních hodin? Chcete dát Vaše dítě na kroužek, ale nemá ho tam kdo odvést? Máme pro Vás řešení!

Pokud nemáte nikoho na hlídání a vyzvedávání Vašeho dítěte ze školy, jsme tu od toho my! Ráno ho odvedeme do školy, po škole na kroužek a po kroužku ještě do Dětského klubu, odkud si potomka vyzvednete po práci.

Dětský klub Prosperita

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dětské kluby

Dětský klub Prosperita Písek

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016324
Doba realizace 1.9.2021 - 28.2.2023
Realizátor projektu: Prosperita Písek, z.s.

Dětský klub Lety

Registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011729
Adresa: Lety č.p. 15
Doba realizace: 1.6.2021 - 31.12.2022

Dětský klub Šumaváček

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016307
Adresa: Krátká 125, Vimperk
Doba realizace: 1.7.2020 – 31.12.2022

Dětský klub Mirotice

Registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015877
Adresa: Komunitní centrum Mirotice, 398 01
Doba realizace: 1.7.2020 - 31.12.2022
Realizátor: Prosperita Písek, z.s.

Cíle projektu Dětský klub

Projekt Dětský klub Prosperita má za cíl podporu rodičů ve slaďování pracovního a rodinného života, v návratu na trh práce či v setrvání na trhu práce, prostřednictvím doplnění chybějící kapacity v oblasti péče o děti 1. stupně v době mimo vyučování v Písku.

Dětský klub Prosperita Dětský klub Prosperita Dětský klub Prosperita Dětský klub Prosperita

Aktivity projektu Dětský klub

  1. Vybudování a provoz Dětského klubu Prosperita
    Klub bude otevřen pro děti 1. Stupně ZŠ, denně v pracovních dnech mino prázdnin. Provozní doba klubu bude 6:00 – 8:00 a 12:00 – 18:00
  2. Příměstské tábory
    V době letních a jarních prázdnin mohou děti prožít krásné prázdniny plné zážitků v dětském kolektivu. Péči o děti zajišťuje odborný pedagogický personál.
  3. Doprovod dětí na kroužky
    Tato služba bude nabízena dětem navštěvující klub během školního roku. Služba bude zajištěna doprovázejícími osobami
Dětský klub Prosperita Dětský klub Prosperita Dětský klub Prosperita Dětský klub Prosperita

Kontakt

Manažer projektu: Dana Jahodová
Telefon: +420 727 954 456
E mail: prosperitapisek@seznam.cz
Web: www.prosperitapisek.cz

Dokumenty ke stažení

Kontakt

Bc. Petra Vlnová, tel.: +420 778 508 001, email: prosperitapisek4@seznam.cz
Dana Jahodová, tel.: +420 727 954 456, email: prosperitapisek@seznam.cz