PROSPERITA Písek

„S námi budete růst.“

Vzdělávání pro děti

  • Příprava na školu
  • Psychologická diagnostika
  • Kariérové poradenství
  • Jazykové kurzy

Příprava na školu – 10 lekcí

Kurz je určen pro předškoláky.

Cíl kurzu? Vyladění zralosti dítěte pro další vzdělávání
Proč? Chceme dětem usnadnit nástup do ZŠ – matematické představy, jazyková vybavenost, příprava na čtení, uvolňování ruky a v neposlední řadě i psychická příprava- soustředění na práci, důslednost, učení se z chyb
Kdy zahajujeme?
Kde kurz probíhá? Prosperita Písek, Tyršova 65 (3. patro)
Lekce: 45 minut
Četnost lekcí: 1 x 14 dní
Počet lekcí: 10
Počet dětí v 1 skupině: min. 4 - max. 8
Cena 1 lekce: 180,- Kč
V ceně kurzu: materiály k domácímu procvičení všech potřebných oblastí obdržíte na každé lekci (sluchové vnímání, zrakové vnímání, rozvoj řeči, motorika, grafomotorika, logické myšlení, prostorová orientace, početní představy)
Kontakt: Dana Jahodová, tel. 727 954 456
Jak se zapsat?
Potvrďte svou účast na výše uvedeném telefonním čísle
Týden před zahájením kurzu budete přizváni na informační schůzku

Rodič je nutnou součástí lekce – je přítomen jako pomocník i pozorovatel svého dítěte.
Milí rodiče, chcete usnadnit vašim dětem vstup do základní školy? Přihlaste se!

Psychologická diagnostika PhDr. Vlasta Hořánková

Kdy je vhodné navštívit psychologa?

  1. Děti velmi často přebírají bolesti dospělých, snaží se vyplňovat jejich prázdná místa a někdy se ocitají v nešťastné pozici mezi rodiči. Děti na těžké situace, konflikty či problémy reagují svým způsobem. Některé jsou zamlklé, některé vzpurné, jiné zlobí...
  2. Dítě může upozorňovat na neřešené rodinné konflikty nebo disharmonii psychosomatickými obtížemi, jako je enuréza, enkopréza, poruchy příjmu potravy, zvýšené teploty, bolesti břicha, tiky a tak dále.
  3. Kladete si otázky ohledně vývoje či výchovy svého dítěte? Máte obavy, zda jeho vývoj probíhá harmonicky a v pořádku? Řešíte problémy dítěte ve školním prostředí, v kolektivu vrstevníků?

Kariérové poradenství

  1. Bezplatné poradenství při výběru studia na středních a vyšších odborných školách
  2. Informace o vzdělávacích oborech a školách, o uplatnění absolventů škol na trhu práce
  3. Diagnostika silných stránek prostřednictvím řízené sebereflexe – placená služba

Jazykové kurzy

Příprava na přijímací zkoušky - doučování ČJ, AJ
Cena 300 Kč/hodina

Pro více informaci volejte na +420 727 954 456, Dana Jahodová, na vyžádání Vám zašleme přihlášku.

Kontakt

Bc. Petra Vlnová, tel.: +420 778 508 001, email: prosperitapisek4@seznam.cz
Dana Jahodová, tel.: +420 727 954 456, email: prosperitapisek@seznam.cz