Dětská skupina

„S námi budete růst.“

Naše dětské skupiny

Největší odměnou za naši práci je vidět radost v dětských očích a úsměv v dětské tvářičce.

 • Naše první dětské skupiny vznikly již v roce 2016 za podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
 • Jsme držitelem oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle ust. § 4 odst. 1 zák. č. 247/2014 Sb.
 • V současné době jsou naše dětské skupiny financované ze státního příspěvku ČR.
 • Provozujeme šest dětských skupin – čtyři v Písku, jednu ve Strakonicích a jednu v Letech u Písku.

Zaměřujeme se na péči o dítě ve věku 1 roku až do 4 let v malých skupinkách.
Naše chůvy vyprávějí dětem pohádky, společně si hrají, zpívají, cvičí, zkrátka každý den učí děti něco nového.
Denní činnosti jsou realizovány v duchu našeho výchovného plánu „Hrajeme si na louce“.

Cíle našich dětských skupin

Naším cílem je připravit děti na přechod od rodičů do většího kolektivu ve školce. Dítě si postupně navyká na dětský kolektiv, učí se komunikovat, pohybovat, kreativně se vyjadřovat a hrát si. Chceme dítěti nabídnout domácí atmosféru, v malém kolektivu, tak aby se cítilo jako ve svém pokojíčku.

Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina

Pro zajištění kvalitní péče dodržujeme tato kritéria

 • Adaptační plán pro nenásilný přechod dítěte od maminky do dětského kolektivu
 • Pravidelnou komunikaci s rodiči dítěte
 • Sledujeme vývoj dítěte, jeho pokrok
 • Nabízíme nadstandartní zájmové aktivity
 • Péči o děti zajišťují pečující osoby s potřebným vzděláním
 • Před nástupem dítěte jsou rodiče seznámeni s těmito dokumenty:
  • Provozní řád Dětské skupiny
  • Plán výchovy a péče
  • Adaptační plán
  • Etický kodex
  • Proces řešení krizových a nestandartních situací

Podmínky pro přijetí

 • Přijímáme děti od 1 roku
 • Dítě chodí alespoň s doprovodem (za ruku)
 • Jeden z rodičů doloží vazbu na trh práce
 • Dítě je řádně očkováno dle platného očkovacího kalendáře v ČR
 • Děti jsou do dětské skupiny přijímány na základě žádosti o přijetí na dobu jednoho roku, zpravidla na dobu roku školního, tedy od září do konce srpna následujícího roku.
 • V případě, že bude žádostí více a nelze uspokojit všechny žadatele, budou žádosti a jejich výběr posouzen vedením Prosperity Písek z.s.
 • V případě potřeby a volné kapacity je možno přijmout dítě do dětské skupiny i mimo řádný termín v průběhu roku.
 • Do dětské skupiny mohou být přijímány děti s lehkým mentálním postižením – tj. sníženou schopností učení, myšlení, orientace v určitém sociálním prostředí, schopnost učit se z minulých zkušeností. Tato žádost se projednává dle individuálního posouzení.
 • Součinnost při zpracování potřebných dokumentů pro evidenci dítěte

Evidence dětí

 • Potřebné dokumenty k evidenci:
 • Žádost o umístění dítěte (na webu)
 • Smlouva (obdržíte při první schůzce)
 • Souhlas se zpracováním osobním údajů (obdržíte při první schůzce)
 • Souhlas s focením (obdržíte při první schůzce)
 • Potvrzení – zaměstnání/OSVČ (na webu)
 • Harmonogram docházky (na webu)
 • Potvrzení od lékaře o způsobilosti dítěte navštěvovat dětskou skupinu/školku

Při přijetí dítěte do dětské skupiny předají rodiče chůvě ke kontrole rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Výbava pro děti do dětské skupiny

Náhradní oblečení, přezůvky, v případě „plínkaře“ plínky a další dle individuální domluvy s chůvou, viz dokument Co s sebou.

Ostatní informace

 • Společné činnosti pro děti a rodiče probíhají během školního roku - např. vánoční besídka, besídka ke Dni matek, výlety apod.
 • Kontakt s chůvou je možný kdykoli během dne osobně, e-mailem nebo na telefonním čísle dětské skupiny – je na dveřích v dětské skupině. Veškeré informace pro rodiče jsou průběžně na vývěsce na chodbě.
 • Rodiče informujeme o aktuální náplni dne – pomocí fotek na FB, se kterou korespondují výrobky dětí, básničky, písničky, pohybová výchova a rozvíjení jemné a hrubé motoriky, socializace, vývoj řeči a další.
 • 2x ročně nebo dle potřeby probíhají třídní schůzky

Naše dětské skupiny

Dětská skupina Kopretinka

Adresa: Žižkova 181, Písek
Kapacita Kopretinky je maximálně 5 dětí a je určena dětem od 1 roku do 2 let.
Pečující osoba: certifikovaná chůva Lenka Dvořáková

Dětská skupina Beruška Písek

Adresa: Žižkova 181, Písek
Kapacita Berušky je maximálně 10 dětí.
Pečující osoby: certifikovaná chůva Tereza Marienková a zdravotnická asistentka Petra Průchová

Dětská skupina Kopretina Písek

Adresa: Žižkova 181, Písek
Kapacita je maximálně 6 dětí.
Pečující osoba: certifikovaná chůva Dagmar Maršíková

Sportovní školička Písek

Adresa: Žižkova 181, Písek
Kapacita je maximálně 6 dětí.
Pečující osoba: certifikovaná chůva Pavlína Černá

Srdíčko – Strakonice

Adresa: Radomyšlská 336, Strakonice
Kapacita je maximálně 12 dětí.
Pečující osoby: certifikované chůvy Lenka Kovaříková a Jitka Krejčíková

Dětská skupina Kopretina Lety

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011729
Adresa: Lety č.p. 15, 398 04
Dětská skupina Kopretina Lety vznikla v obci Lety k 1.11.2017 za podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Dětská skupina je součástí projektu Prostor pro děti.

Dětská skupina Kopretina

Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí

Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí
Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina

Otevírací doba dětských skupin

Písek
Otevírací doba je od 6:30 - do 15:00. Otevírací dobu je možné přizpůsobit dle potřeby rodičů.
Strakonice
Otevírací doba je od 6:30 - do 16:00.

Dětský svět

Dětský svět

Dokumenty a formulře dětské skupiny

Kontakt

Bc. Petra Vlnová, tel.: +420 778 508 001, email: prosperitapisek4@seznam.cz
Dana Jahodová, tel.: +420 727 954 456, email: prosperitapisek@seznam.cz