Dětská skupina

„S námi budete růst.“

Naše dětské skupiny

Hledáte zařízení, kde se vašemu dítěti bude líbit a kam se bude těšit? Přáli byste si, aby k vašemu dítěti přistupovaly učitelky, chůvy s pochopením a láskou, ale také ho hodně naučily?
Pak jste správně na stránkách našich Dětských skupin!

Zaměřujeme se na péči o dítě ve věku 1 roku až do 4 let v malé skupince maximálně 6 dětí.

Naše chůvy vyprávějí dětem pohádky, společně si hrají, zpívají, cvičí, zkrátka každý den učí děti něco nového. Denní činnosti jsou realizovány v duchu našeho výchovného plánu „Hrajeme si na louce“ Vybavení dětských skupin je krásně barevné, jako květinky na louce.

Dětská skupina Kopretina
Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cíl našich dětských skupin

Naším cílem je připravit děti na přechod od rodičů do většího kolektivu ve školce. Dítě si postupně navyká na dětský kolektiv, učí se komunikovat, pohybovat, kreativně se vyjadřovat a hrát si. Chceme dítěti nabídnout domácí atmosféru, v malém kolektivu maximálně 6 ti dětí, tak aby se cítilo jako ve svém pokojíčku. Chodíme hodně ven, no, aby ne, když máme svou vlastní zahrádku s velikým pískovištěm a venkovními hračkami.

Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina

Naše dětské skupiny

Dětská skupina Kopretina Písek

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017007
Adresa: Žižkova 181, Písek
Dětská skupina Kopretina vznikla v Tyršově ulici v Písku k 1. 10. 2016 za podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Kapacita je maximálně 6 dětí.

Dětská skupina Kopretina Lety

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011729
Adresa: Lety č.p. 15, 398 04
Dětská skupina Kopretina Lety vznikla v obci Lety k 1.11.2017 za podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Dětská skupina je součástí projektu Prostor pro děti.

Dětská skupina Kopretinka

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015022
Adresa: Žižkova 181, Písek
Zahájení provozu od 1.7.2020
Kapacita Kopretinky je maximálně 5 dětí a je určena dětem od 1 roku do 2 let.

Sportovní školička Písek

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015023
Adresa: Žižkova 181, Písek
Dětská skupina vznikla za podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Kapacita je maximálně 6 dětí.

Dětská skupina Beruška Písek

Adresa: Žižkova 181, Písek
Kapacita Berušky je maximálně 10 dětí.

Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí

Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí
Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina

Výbava pro děti do dětské skupiny

Náhradní oblečení, přezůvky, v případě „plínkaře“ plínky a další dle individuální domluvy s chůvou.

OSTATNÍ INFORMACE

Společné činnosti pro děti a rodiče probíhají během školního roku - např. vánoční besídka, besídka ke Dni matek, výlety apod.

Kontakt s chůvou je možný kdykoli během dne osobně, e-mailem nebo na telefonním čísle dětské skupiny. Veškeré informace pro rodiče jsou průběžně na vývěsce na chodbě a na webových stránkách dětské skupiny: prosperitapisek.cz

Rodiče informujeme o aktuální náplni dne – pomocí fotek na FB, se kterou korespondují výrobky dětí, básničky, písničky, pohybová výchova a rozvíjení jemné a hrubé motoriky, socializace, vývoj řeči a další.

Otevírací doba dětských skupin

Otevírací doba je od 7:00 do 16:00.
Otevírací dobu je možné přizpůsobit dle potřeby rodičů.

Evidence dětí

Při přijetí dítěte do dětské skupiny předají rodiče chůvě ke kontrole rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. V Evidenčním listu dítěte budou uvedeny následující údaje:

  • jméno a příjmení dítěte
  • rodné číslo
  • zdravotní pojišťovnu
  • státní občanství a místo trvalého pobytu
  • jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte
  • místo trvalého pobytu
  • adresa pro doručování písemností

Dětský svět

Dětský svět
Dětský svět

Dokumenty a formulře dětské skupiny

Kontakt

Bc. Petra Vlnová, tel.: +420 778 508 001, email: prosperitapisek4@seznam.cz
Dana Jahodová, tel.: +420 727 954 456, email: prosperitapisek@seznam.cz