Dětská skupina Kopretina

„S námi budete růst.“

Dětská skupina Kopretina

Hledáte zařízení, kde se vašemu dítěti bude líbit a kam se bude těšit? Přáli byste si, aby k vašemu dítěti přistupovaly učitelky, chůvy s pochopením a láskou, ale také ho hodně naučily? Pak jste správně na stránkách Dětské skupiny Kopretina!

Zaměřujeme se na péči o dítě ve věku 1 roku až do 4 let v malé skupince maximálně 6 dětí.

Naše chůvy vyprávějí dětem pohádky, společně si hrají, zpívají, cviičí, zkrátka každý den učí děti něco nového. Denní činnosti jsou realizovány v duchu našeho vzdělávacího plánu „ Hrajeme si na louce“ Vybavení Kopretiny je krásně barevné, jako květinky na louce.

Dětská skupina Kopretina
Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cíl dětské skupiny Kopretina

Naším cílem je připravit děti na přechod od rodičů do většího kolektivu ve školce. Dítě si postupně navyká na dětský kolektiv, učí se komunikovat, pohybovat, kreativně se vyjadřovat a hrát si. Chceme dítěti nabídnout domácí atmosféru, aby se cítilo jako ve svém pokojíčku“. Ke svačince dáváme našim dětem samé zdravé dobroty, k obědu máme, to, co maminky doma uvaří, protože chceme , aby se naši kamarádi cítili jako doma.. Chodíme hodně ven, no aby ne, když máme svou vlastní zahrádku.

Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina

Dětská skupina Kopretina
Písek

Adresa: Tyršova 65/5, 397 01 Písek
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008297
Doba realizace: 1.10.2018 - 30.9.2020
Dětská skupina Kopretina vznikla v Tyršově ulici v Písku k 1. 10. 2016 za podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Dětská skupina Kopretina
Lety

Adresa: Lety č.p. 15, 398 04
Kopretina Lety - CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006806
Doba realizace:
Dětská skupina Kopretina Lety vznikla v obci Lety k 1.11.2017 za podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Sportovní školička
Písek

Adresa: Sportcentrum Písek, U výstaviště
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006788
Doba realizace:

Fotografie dětské skupiny Kopretina

Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina Dětská skupina Kopretina

Dětská skupina Kopretina

Otevírací doba je od 7:00 do 17:00 hodin.

Chůvy

Dětská skupina Kopretina

Andrea Suková

Výbava pro děti do dětské skupiny

Společné činnosti pro děti a rodiče probíhají během školního roku - např. vánoční besídka, besídka ke Dni matek, výlety apod.

Kontakt s chůvou je možný kdykoli během dne osobně, e-mailem nebo na telefonním čísle dětské skupiny. Veškeré informace pro rodiče jsou průběžně na vývěsce na chodbě a na webových stránkách dětské skupiny: www.prosperitapisek.cz

Rodiče informujeme o aktuální náplni dne – pomocí fotek na FB, se kterou korespondují výrobky dětí, básničky, písničky, pohybová výchova a rozvíjení jemné a hrubé motoriky, socializace, vývoj řeči a další.

Evidence dítěte v Kopretině

Při přijetí dítěte do dětské skupiny předají rodiče chůvě ke kontrole rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. V Evidenčním listu dítěte budou uvedeny následující údaje:

  • jméno a příjmení dítěte
  • rodné číslo
  • zdravotní pojišťovnu
  • státní občanství a místo trvalého pobytu
  • jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte
  • místo trvalého pobytu
  • adresa pro doručování písemností

Dokumenty a formulře dětské skupiny Kopretina

Kontakt

Bc. Petra Vlnová, tel.: +420 776 135 567, email: prosperitapisek4@seznam.cz
Dana Jahodová, tel.: +420 727 954 456, email: prosperitapisek@seznam.cz