PROSPERITA Písek

„S námi budete růst.“

PROSPERITA Písek, z. s. je vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, která zajišťuje vzdělávání a poradenství pro široké vrstvy obyvatelstva, především v regionu Písek. V současné době se zaměřujeme hlavně na pomoc pro rodiny s malými dětmi v oblasti slaďování pracovního a rodinného života. Našich kompletních služeb využívají ale i občané všech věkových kategorií z Písku a okolí.

Aktuality Prosperity

Dětská skupina Kopretina

Zaměřujeme se na péči o dítě ve věku 1 roku až do 4 let v malé skupince maximálně 6 dětí.

Poskytujeme výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopnosti dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte, především upřednostňujeme důvěrné prostředí a individuální přístup.

skupina Kopretina

Dětský klub Prosperita

Docházíte do práce v časných ranních hodinách? Jste v práci až do večerních hodin? Chcete dát Vaše dítě na kroužek, ale nemá ho tam kdo odvést? Máme pro Vás řešení!

Pokud nemáte nikoho na hlídání a vyzvedávání Vašeho dítěte ze školy, jsme tu od toho my! Ráno ho odvedeme do školy, po škole na kroužek a po kroužku ještě do Dětského klubu, odkud si potomka vyzvednete po práci.

dětský klub

projekt Nový obzor pro rodiče

Denně můžete využít Poradnu Start UP, ve které vás poradce nasměruje, kudy se ubírat dále. Jsou pro vás připraveny semináře, kolokvia, workshopy. Velmi žádané jsou odborná poradenství v oblasti psychologie, práva a finančního poradenství. V případě potřeby můžeme pro rodiče zajistit Řidičský kurz skupiny B a Rekvalifikační kurz dle doporučení psychologa.

Nový obzor

Letní dětské tábory

Prázdniny, to může být pro někoho moře, pro někoho spoustu zážitků s novými kamarády. Na našich táborech si děti užijí spoustu zábavy, poznají nové kamarády a objeví velké množství zajímavostí. Co myslíte, kde bude ukrytý Velký poklad? Co zjistí a najdou naši průzkumníci v lese?

Nabitý program s tematickým obsahem, hry, dovednosti, sporty, netradiční aktivity, výlety, … to jsou naše tábory pro děti.

více info

Občansko právní poradna

Nabízíme Vám nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné poradenství.

Naše vize - Zpřístupnit bezplatně odbornou pomoc občanům, jejichž sociální nebo zdravotní situace limituje možnosti jejich uplatnění a orientaci ve společnosti.

více info

Kontakt

Bc. Petra Vlnová, tel.: +420 776 135 567, email: prosperitapisek4@seznam.cz
Dana Jahodová, tel.: +420 727 954 456, email: prosperitapisek@seznam.cz