PROSPERITA Písek

„S námi budete růst.“

PROSPERITA Písek, z. s. je vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, která zajišťuje vzdělávání a poradenství pro široké vrstvy obyvatelstva, především v regionu Písek. V současné době se zaměřujeme hlavně na pomoc pro rodiny s malými dětmi v oblasti slaďování pracovního a rodinného života. Našich kompletních služeb využívají ale i občané všech věkových kategorií z Písku a okolí.

V současné době realizujeme pro obce severního Písecka projekt Společný prostor, díky němuž pomáháme občanům malých obcí v těchto oblastech:

  • hledání zaměstnání
  • kariérové, finanční a psychologické poradenství
  • vzdělávací semináře

PROSPERITA Písek

PROSPERITA Písek je dobrovolné občanské sdružení, které bylo založeno z potřeby zajistit Vzdělávání pro široké vrstvy obyvatelstva, nejen v regionu Písek, ale i v rámci Jihočeského kraje. Hlavním předmětem činnosti je organizace odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí a zabezpečení vzdělávání fyzických osob formou seminářů, školení a vzdělávacích programů.

Vize Prosperity Písek

  • Aktivně pracovat s rodiči s malými dětmi, pomáhat jim ve slaďování pracovního a rodinného života.
  • Pořádat akce na podporu rodiny
  • Vytvořit platformu pro sdílení zkušeností rodičů s malými dětmi
  • Zajistit vzdělávací a kulturní akce pro rodiny s dětmi
  • Pomáhat občanům všech věkových kategorií při hledání zaměstnání
  • Propagovat genderovou politiku

Aktuality Prosperity

Dětská skupina Kopretina

Zaměřujeme se na péči o dítě ve věku 1 roku až do 4 let v malé skupince maximálně 6 dětí.

Poskytujeme výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopnosti dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte, především upřednostňujeme důvěrné prostředí a individuální přístup.

skupina Kopretina

Dětský klub Prosperita

Docházíte do práce v časných ranních hodinách? Jste v práci až do večerních hodin? Chcete dát Vaše dítě na kroužek, ale nemá ho tam kdo odvést? Máme pro Vás řešení!

Pokud nemáte nikoho na hlídání a vyzvedávání Vašeho dítěte ze školy, jsme tu od toho my! Ráno ho odvedeme do školy, po škole na kroužek a po kroužku ještě do Dětského klubu, odkud si potomka vyzvednete po práci.

dětský klub

Pobytové letní tábory

Chcete, aby vaše děti byly o prázdninách v přírodě, zažily spoustu dobrodružství a veselých zážitků? Náš letní tábor je pro to ideálním místem. Místem, kde všichni zažijí spoustu zábavy a ze kterého si všichni odnesou mnoho zážitků, od hraní her v lese, soutěží, hledání pokladů až k oblíbeným dětským karnevalům a diskotékám, kde se děti pořádně vydovádí.

Pobytové letní tábory

Příměstské tábory

Prázdniny, to může být pro někoho moře, pro někoho spoustu zážitků s novými kamarády. Na našich táborech si děti užijí spoustu zábavy, poznají nové kamarády a objeví velké množství zajímavostí. Co myslíte, kde bude ukrytý Velký poklad? Co zjistí a najdou naši průzkumníci v lese?

Nabitý program s tematickým obsahem, hry, dovednosti, sporty, netradiční aktivity, výlety, … to jsou naše tábory pro děti.

letní dětské tábory

Kariérová poradna

Nabízíme Vám nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné poradenství.

Kariérová poradna

Kontakt

Bc. Petra Vlnová, tel.: +420 778 508 001, email: prosperitapisek4@seznam.cz
Dana Jahodová, tel.: +420 727 954 456, email: prosperitapisek@seznam.cz