PROSPERITA Písek

„S námi budete růst.“

Jsme nezisková organizace působící Jihočeském kraji, především v regionu Písek. Zajišťujeme výchovu, vzdělávání a poradenství pro široké vrstvy obyvatelstva. Zaměřujeme se především na pomoc pro rodiny s malými dětmi v oblasti slaďování pracovního a rodinného života.

Co PROSPERITA Písek dělá?

  • Dětské skupiny = péče o děti od 1 roku do 5 let
  • Dětské kluby = péče o děti 1.stupně ZŠ v době mimo vyučování
  • Poradny
  • Kurzy, semináře, workshopy

Kde PROSPERITu najdete?

PÍSEK
DĚTSKÝ SVĚT, Žižkova 181, Písek
- Kopretinka, Beruška, Kopretina, Sportovní školička
- Dětský klub

VIMPERK
Dětský klub Šumaváček

LETY U PÍSKU
Dětský klub, DS Kopretina

Orlík nad Vltavou
poradna kariérová, finanční, psychologická

Čížová
poradna kariérová, finanční, psychologická

Mirotice
Dětský klub, poradna kariérová, finanční, psychologická

PROSPERITA Písek

PROSPERITA Písek je dobrovolné občanské sdružení, které bylo založeno z potřeby zajistit Vzdělávání pro široké vrstvy obyvatelstva, nejen v regionu Písek, ale i v rámci Jihočeského kraje. Hlavním předmětem činnosti je organizace odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí a zabezpečení vzdělávání fyzických osob formou seminářů, školení a vzdělávacích programů.

Vize Prosperity Písek

  • Aktivně pracovat s rodiči s malými dětmi, pomáhat jim ve slaďování pracovního a rodinného života.
  • Pořádat akce na podporu rodiny
  • Vytvořit platformu pro sdílení zkušeností rodičů s malými dětmi
  • Zajistit vzdělávací a kulturní akce pro rodiny s dětmi
  • Pomáhat občanům všech věkových kategorií při hledání zaměstnání
  • Propagovat genderovou politiku

Aktuality Prosperity

Co Prosperita nabízí?

Dětská skupina Kopretina

Zaměřujeme se na péči o dítě ve věku 1 roku až do 4 let v malé skupince maximálně 6 dětí.

Poskytujeme výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopnosti dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte, především upřednostňujeme důvěrné prostředí a individuální přístup.

skupina Kopretina

Dětský klub Prosperita

Docházíte do práce v časných ranních hodinách? Jste v práci až do večerních hodin? Chcete dát Vaše dítě na kroužek, ale nemá ho tam kdo odvést? Máme pro Vás řešení!

Pokud nemáte nikoho na hlídání a vyzvedávání Vašeho dítěte ze školy, jsme tu od toho my! Ráno ho odvedeme do školy, po škole na kroužek a po kroužku ještě do Dětského klubu, odkud si potomka vyzvednete po práci.

dětský klub

Pobytové letní tábory

Chcete, aby vaše děti byly o prázdninách v přírodě, zažily spoustu dobrodružství a veselých zážitků? Náš letní tábor je pro to ideálním místem. Místem, kde všichni zažijí spoustu zábavy a ze kterého si všichni odnesou mnoho zážitků, od hraní her v lese, soutěží, hledání pokladů až k oblíbeným dětským karnevalům a diskotékám, kde se děti pořádně vydovádí.

Pobytové letní tábory

Příměstské tábory

Prázdniny, to může být pro někoho moře, pro někoho spoustu zážitků s novými kamarády. Na našich táborech si děti užijí spoustu zábavy, poznají nové kamarády a objeví velké množství zajímavostí. Co myslíte, kde bude ukrytý Velký poklad? Co zjistí a najdou naši průzkumníci v lese?

Nabitý program s tematickým obsahem, hry, dovednosti, sporty, netradiční aktivity, výlety, … to jsou naše tábory pro děti.

letní dětské tábory

Kariérová poradna

Nabízíme Vám nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné poradenství.

Kariérová poradna

Kontakt

Bc. Petra Vlnová, tel.: +420 778 508 001, email: prosperitapisek4@seznam.cz
Dana Jahodová, tel.: +420 727 954 456, email: prosperitapisek@seznam.cz