„S námi budete růst.“

PROSPERITA Písek, z.s.

Podpoříte nás?

PROSPERITA Písek, z.s.

PROSPERITA Písek, z. s. je nezisková organizace

PROSPERITA Písek, z. s. je nezisková organizace akreditovaná MŠMT působící Jihočeském kraji, především v regionu Písek. Zajišťujeme výchovu, vzdělávání a poradenství pro široké vrstvy obyvatelstva. Zaměřujeme se především na pomoc pro rodiny s malými dětmi v oblasti slaďování pracovního a rodinného života.