PROSPERITA Písek

„S námi budete růst.“

Občansko právní poradna

Nabízíme Vám nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné poradenství.

Součástí této poradny nejsou právní úkony, ani zastupování u soudu.

Naše vize
Zpřístupnit bezplatně odbornou pomoc občanům, jejichž sociální nebo zdravotní situace limituje možnosti jejich uplatnění a orientaci ve společnosti.

Cílové skupiny
osoby v krizi: Poradenství je zaměřeno především pro rodiny s dětmi, pro ženy či muže s partnerskými, finančními a pracovně právními problémy, dále pro občany s existenčními problémy, pro nezaměstnané a na seniory s problémy s bydlením.

Pomůžeme Vám v těchto oblastech

Finanční problematika
Vysvětlíme Vám, jaké daně se Vás týkají a jaká práva a povinnosti máte. Sdělíme Vám veškerá rizika spojená se zadlužením.

Rodina a mezilidské vztahy
Rodičovská a manželská práva, rozvod, vyživovací povinnost, osvojení, pěstounská péče, domácí násilí.

Pracovně právní vztahy a zaměstnanost
Zaměstnanecká práva a povinnosti, poradíme Vám, jak řešit spor se zaměstnavatelem, jak jednat v případě nezaměstnanosti a potřeby rekvalifikace.

Na naší adrese jsme pro Vás vždy v pondělí od 9:00 – 12:00. V případě naléhavé situace volejte na + 420 727 954 456, případně nás kontaktujte e mailem: prosperitapisek@seznam.cz. Schůzku si můžete rovněž objednat prostřednictvím objednávkového formuláře

Poradna obchodní

Zpracování studií proveditelnosti pro IROP

Tato studie popisuje projekt z ekonomického a technického hlediska a slouží k hodnocení efektivnosti a vašeho projektu

  • Technické a technologické řešení
  • Organizace a management projektu včetně personálního řešení
  • Otázky poptávky po službě a produktu a jeho nabídky, substituty poskytované služby či produktu, produkt, cena, propagace, distribuce apod.
  • Dopad na životní prostředí
  • Ostatní podstatné charakteristiky projektu a jeho okolí (právní řešení, politická podpora, ..)
  • Finanční plán (analýza) projektu
  • Risk management (Analýza a řešení rizika)

Zpracování žádostí o dotace

Operační program Zaměstnanost

Poskytujeme poradenské služby po celou dobu realizace projektu Všechny konzultace provádíme pro klienta zdarma, zajišťujeme komplexní služby včetně komunikace s orgány veřejné správy, kompletaci žádostí a formulářů, formulaci podnikatelského záměru a další služby související s projektem.

Provedeme dotační audit – informujeme Vás o aktuálních dotačních programech, vybereme vhodný dotační program, posoudíme Váš záměr ( projekt ).

Zpracujeme Vám veškerou potřebnou dokumentaci (žádost o dotaci) včetně všech příloh.

Postaráme se o administraci v průběhu realizace projektu dle metodik jednotlivých operačních programů (monitorovací zprávy, podstatné / nepodstatné změny, výběrová řízení, zpracujeme žádosti o platbu).

Pro více informaci volejte na +420 727 954 456, Dana Jahodová a domluvte si schůzku.

Kontakt

Bc. Petra Vlnová, tel.: +420 778 508 001, email: prosperitapisek4@seznam.cz
Dana Jahodová, tel.: +420 727 954 456, email: prosperitapisek@seznam.cz