Nový obzor pro rodiče

„S námi budete růst.“

Nový obzor pro rodiče

Nový obzor pro rodiče podporuje rodiče s malými dětmi k bezproblémovému a plnohodnotnému návratu na trh práce, zlepšit jejich postavení ve společnosti a na trhu práce, snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce.

Dílčím cílem je šíření informací problematiky slaďování rodinného a pracovního života a napomáhání zavádění těchto principů do praxe u zapojených osob.

Dětská skupina Kopretina

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003187
 • Realizátor projektu: Prosperita Písek, z. s.
 • Termín realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • Místo realizace: Písek, Tyršova 65
 • Manažer projektu: Dana Jahodová
  Telefon: +420 727 954 456
  E mail: prosperitapisek@seznam.cz
  www.prosperitapisek.cz

Aktivity projektu Nový obzor pro rodiče

 • OTEVŘENÍ PORADNY START UP
 • PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
 • PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
 • FINANČNÍ PORADENSTVÍ
 • KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
 • MOTIVAČNÍ BLOK
 • OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
 • ŽIVOTNÍ PŘÍLEŽITOSTI
 • HARMONIZACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA
 • BLOK KARIÉROVÉHO ROZVOJE
 • ORIENTACE NA TRHU PRÁCE
 • FINANČNÍ GRAMOTNOST
 • BILANČNÍ DIAGNOSTIKA
 • TVORBA OSOBNOSTNÍHO PORTFOLIA
 • KVALIFIKAČNÍ BLOK
 • REKVALIFIKACE DLE DOPORUČENÍ Z BILANČNÍ DIAGNOSTIKY
 • ŘIDIČSKÝ KURZ SKUPINY B