PROSPERITA Písek

„S námi budete růst.“

Assessment centrum "nanečito"

Cíl: Aktivizace osob 50+ při vstupu, resp. při opětovném začlenění na trh práce v Písku a Táboře.
Cílová skupina: osoby 50+ s kumulací handicapů jako jsou špatný zdravotní stav či nízké vzdělání
Místo realizace: Tábor + mobilní AC nanečisto - Bechyně. Písek + mobilní AC nanečisto - Bernartice.

Assessment centrum nanečito

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007127
Doba realizace: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

Aktivity Assessment centrum "nanečito"

 1. Assessment centrum nanečisto – poradna

  Modelové situace přijímacích pohovorů na různé pozice, psychologické testy, model. Situace pro přípravu k práci osob se zdravotním postižením, individuální i skupinová sebeprezentace, psychodiagnostický profil, audit osobnosti v zátěžových situacích. Odborný poradce - psycholog bude pracovat denně s CS, jednak ve skupinách, jednak dle potřeb individuálně.

 2. Motivační blok - semináře

  Motivace účastníků k sebepoznání, k dalšímu seberozvoji, aktivizace předpokladů a schopností, setkání s potřebou, rozhodování, setkání s výzvou, posílení sociálních dovedností pro rovnocenný vstup na trh práce, motivace k aktivnímu jednání vedoucímu k integraci do společnosti, posílení znalosti pracovního trhu, získání základních kompetencí pro vyhledávání zaměstnání na internetu

 3. Kariérový blok
  • Řidičské kurzy skupina B
  • Rekvalifikace – například kosmetička, pečovatel, zahradník, obsluha VSV vozíku, strážný a podobně
  • Podporované zaměstnání – příspěvek na zapracování